Przedszkole prowadzi w wakacje dwutygodniowy dyżur wakacyjny w terminie określonym w trakcie ogłoszenia rekrutacji na dyżur. Dziecko na dyżur wakacyjny można zapisać tylko i wyłącznie przez elektroniczny system rekrutacji. O przyjęciu na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń ponieważ istnieje limit miejsc. Dzieci zapisane do przedszkola mają pierszeństwo i sa zapisane automatycznie po zgłszeniu tego faktu w sekretariacie przedszkola przed rekrutacją.